Salt Nic

Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng

Salt Tokyo Kem Chuối Lạnh

350.000₫
Còn hàng

Salt Jam Monster Cam

350.000₫
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng

Salt YoGi Bơ Lạc Chuối

350.000₫
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng

Salt Jam Monster Strawberry

350.000₫
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng

Salt Tokyo Trà Xanh Lạnh

350.000₫
Còn hàng

Salt Tokyo Vải Lạnh

350.000₫
Còn hàng

Nasty Bronze Xì Gà Caramel

320.000₫
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng

Salt tokyo Táo lạnh

350.000₫
Còn hàng
Còn hàng
Còn hàng

Salt Nasty Nho chín lạnh

320.000₫
098 1263 929