Catridge and occ Orion Plus

250.000₫ Còn hàng
thông tin :  - 1 Catridge 2ml  - 1 occ mesh 0.25 ohm  - 1 occ mesh 0.5 ohm  For Orion Dna GO podsystem
Hotline: 098 1263 929
Nội dung đang được cập nhật...
Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
098 1263 929